Εγκαταστάσεις

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΕΒΒΕ)

Αγρόκτημα, Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Χώρος Ποιοτικού Ελέγχου και Ανάλυση Ελαιολάδου

Ανάλυση Φασματομετρίας Μαζών

Φυτοπαθολογία και Βακτηριολογία

Γεωργική Εντομολογία και Φαρμακολογία

  • ολοκληρωμένη αντιμετώπιση εχθρών καλλιεργειών
  • αξιολόγηση νέων φυτοπροστατευτικών προσεγγίσεων
  • διερεύνηση αποτελεσματικότητας εντομοκτόνων ουσιών (διαχείριση ανθεκτικότητας, νέες δραστικές ουσίες)
  • διάγνωση νέων και αναδυόμενων εχθρών
  • μελέτη της συμπεριφοράς των εντόμων
  • συμβουλευτικός ρόλος σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης και ΥΠΑΑΤ