Μέλη Ομάδας Καινοτομίας ΑΡΩΓΟΣ AIM-HQ OIL

Επικεφαλείς Ερευνητικών Ομάδων

Μέλη ΔΕΠ Σχολής Γεωπονίας
 • Αλυσσανδράκης Ελευθέριος – Επ. Καθηγητής, Ασφάλεια Ποιότητα Τροφίμων,
 • Βερβερίδης Φίλιππος Καθηγητής, Βιοχημεία, Βιοτεχνολογία,
 • Γκούμας Δημήτριος – Καθηγητής, Φυτοπαθολογία,
 • Καμπουράκης Εμμανουήλ – Επ. Καθηγητής, Ελαιοκομία, Αγροοικολογία,
 • Λυδάκης-Σημαντήρης Νικόλαος – Καθηγητής, Ενόργανη Ανάλυση,
 • Μανιός Θρασύβουλος Καθηγητής Διαχείρ. Αποβλήτων, Κυκλική Οικον.,
 • Πασχαλίδης Κωνσταντίνος – Αναπλ. Καθηγητής, Φυσιολογία Φυτών,
 • Ροδιτάκης Εμμανουήλ – Αναπλ. Καθηγητής, Γεωργ. Εντομολογία,
 • Τραντάς Εμμανουήλ – Επικ. Καθηγητής, Γονιδιωματική Ανάλυση, Μορ. Βιολογία,
 • Ταμπακάκη Αναστασία – Καθηγήτρια, Γεωργική Μικροβιολογία,
 • Τζανακάκης Βασίλειος – Επ. Καθηγητής, Εδαφολογία.
Μέλη ΔΕΠ Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας
 • Γαρεφαλάκης Αλέξανδρος Επ. Καθηγητής, Λογιστική
 • Κουργιαντάκης Μάρκος  Επ. Καθηγητής, Σύγχρονη Επιχειρηματικότητα και Νέες Τεχνολογίες,
 • Παπαδάκης Στέλιος –  Καθηγητής, Τεχνητή Νοημοσύνη, Μηχαν. Μάθηση,
 • Φλώρος Χρήστος –  Καθηγητής, Οικονομικά Μοντέλα.

Μέλη ΔΕΠ Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

 • Μαλάμος Αθανάσιος – Καθηγητής, Τεχνολογία Πολυμέσων – Ανάπτυξη Εφαρμογών Πολυμέσων