Παροχή Υπηρεσιών στο Cluster

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ή ΑΝΑΛΥΣΗ/ΥΠΗΡΕΣΙΑΓια ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ επικοινωνήστε μαζί μας εδώ!
Εργαστηριακές αναλύσεις σύμφωνα με Συμβούλιο Ελαιολάδου (Ι)Οξύτητα
Εκτίμηση Δείκτη Κ232 και Κ270, καθώς και του ΔΚ.
Επίπεδα Υπεροξειδίων
Μέτρηση συνολικών αντιοξειδωτικών (Μέθοδος ABTS)
Ολικά Φαινολικά Συστατικά (Μέθοδος Folin–Ciocalteu)
Πρόσθετες  εργαστηριακές αναλύσεις (II), με τη χρήση οργάνου State of the art, για επιθυμητό χαρακτηριστικό δείγματος ελαιολάδου ως προς τον ισχυρισμό υγείας (θετικό για την ετικέτα)Ανάλυση κάθε δείγματος ελαιόκαρπου και ελαιολάδου για συγκεκριμένες βιοφαινόλες με τη χρήση Υγρής χρωματογραφίας Υψηλής πίεσης και ανιχνευτή μάζας (UHPLC-MS-MS) του Φορέα ΑΡΩΓΟΣ AIM-HQ OIL ΕΛΕΜΠΑ. Επειδή τα επίπεδα των βιοφαινολών αυτών χαρακτηρίζουν το ελαιόλαδο ως υγειοπροστατευτικό προϊόν, τότε σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 432/2012 (L 136/25.05.2012), ένα ελαιόλαδο μπορεί να φέρει την ένδειξη «Ισχυρισμός Υγείας», εάν έχει υψηλή περιεκτικότητα σε πολυφαινόλες, τουλάχιστον 250mg πολυφαινόλες ανά 1 Kg ελαιολάδου. Αυτό θα προσδιορισθεί για κάθε παραγόμενο προϊόν της Εταιρείας.
Πρόσθετες  εργαστηριακές αναλύσεις (ΙII)
Χρήση οργάνου State of the art ICP-MS, για ανάλυση εδάφους φύλλου ή ελαιόκαρπου
 Ανάλυση επιπέδων βαρέων μετάλλων και ιχνοστοιχείων που επηρεάζουν την ποιότητα του ελαιόκαρπου και του παραγόμενου ΕΠΕ