Φορέας Αρωγός

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
(ΕΛΜΕΠΑ)

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) ιδρύθηκε στις 25/04/2019 (Ν. 4610/2019, ΦΕΚ 70, τεύχος Α’, 07/05/2019) μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου “Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Λοιπές Διατάξεις Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης”.

Έχει έδρα το Ηράκλειο Κρήτης και παραρτήματα στα Χανιά, το Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλαο, την Ιεράπετρα και τη Σητεία. Αποτελείται από 6 Σχολές οι οποίες έχουν συνολικά 11 Τμήματα με περισσότερους από 21.000 προπτυχιακούς, 850 μεταπτυχιακούς φοιτητές και περίπου 145 υποψήφιους διδάκτορες. Έχει 17 Μεταπτυχιακά  Προγράμματα Σπουδών και 28 θεσμοθετημένα εργαστήρια   

Το ΕΛΜΕΠΑ  είναι ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο πανεπιστήμιο που δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών του προκειμένου αυτά να οδηγούν σε σημαντικές επαγγελματικές προοπτικές.

Είναι ιδιαίτερα δραστήριο στη διεξαγωγή έρευνας και καινοτομίας. Η ερευνητική πολιτική του Πανεπιστημίου εστιάζει τόσο στην  βασική όσο και στην τεχνολογική ή εφαρμοσμένη έρευνα που προάγει την επιστήμη και την ανάπτυξη και σέβεται την ακαδημαϊκή δεοντολογία. Έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο ερευνητικών συνεργασιών το οποίο υποστηρίζεται διαρκώς μέσα από τα υλοποιούμενα έργα Έρευνας και Ανάπτυξης, τη συνεργασία με Ερευνητικά Κέντρα διεθνούς κύρους και την αλληλεπίδραση με φορείς και επιχειρήσεις  από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 

ΕΑΔΙΠ-ΕΛΜΕΠΑ

Κεντρικό αντικείμενο της ΕΑΔΙΠ-ΕΛΜΕΠΑ είναι η αξιοποίηση και διαχείριση του συνόλου της ακίνητης αλλά και κινητής περιουσίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, με στόχο την υποστήριξη της αναπτυξιακής του δυναμικής υπό τον όρο ότι, δεν παρεμποδίζεται το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο του Ιδρύματος.

Η Εταιρεία Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου , είναι Ν.Π.Ι.Δ με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας, διέπετε από το νόμο περί Ανωνύμων Εταιρειών (N. 4548 / 2018), ενώ έχει ως μοναδικό Μέτοχο το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και ως Γενική Συνέλευσή της την Πανεπιστημιακή Σύγκλητο