Π.ΑΝ.ΕΤΑΙ.Κ (Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης ΑΕ)

Η Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης Α.Ε. (Π.ΑΝ.ΕΤΑΙ.Κ.) με την ονομασία Αναπτυξιακή ν. Χανίων ΑΕ ιδρύθηκε το 2003 προκειμένου να αναλάβει για λογαριασμό της τότε νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, του ΟΑΔΥΚ (νυν ΟΑΚ) και  της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) τη διαχείριση της ως τότε Περιφερειακής  Αγοράς Χανίων (οπωροκηπευτικών προϊόντων) και του κτιριακού συγκροτήματος στην Αγυιά.  Σκοπός ήταν το κτηριακό συγκρότημα να λειτουργήσει πλέον ως εκθεσιακός αναπτυξιακός χώρος με την ονομασία «Μεσογειακό  Αναπτυξιακό Κέντρο Κρήτης» 2004-2006.

Το 2017 η Περιφερειακή Αρχή προχώρησε στην αναδιοργάνωση του εταιρικού σχήματος της Π.ΑΝ.ΕΤΑΙ.Κ. ΑΕ , για την αξιοποίηση της ως αναπτυξιακού βραχίονα της Περιφέρειας καθώς είναι η μοναδική Αναπτυξιακή Εταιρεία της Περιφέρειας Κρήτης. Στο εταιρικό κεφάλαιο συμμετέχει πλειοψηφικά η Περιφέρεια Κρήτης και ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.